Erelonen

Erelonen

Erelonen

Het ereloon wordt berekend hetzij volgens een uurtarief, hetzij volgens een waardetarief. Welke van deze twee berekeningswijzen zal worden toegepast, wordt op eenvoudig verzoek vooraf in overleg met de cliënt bepaald.
Naast het ereloon zijn de kosten verschuldigd. Deze bestaan uit kantoorkosten en uit specifieke kosten, die het kantoor voorschiet voor de cliënt bij de behandeling van de zaak.
Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig. De kosten – en ereloonstaten worden U bijgevolg overgemaakt in de vorm van een factuur. Er geldt een btw-tarief van 21%.